2013-2014 First Semester Final Exam Schedule

2013-2014+First+Semester+Final+Exam+Schedule

Author Archives

Dec. 16 – Regular Bell Schedule
7:50 to 9:20 a.m. – Period B1
9:30 to 11:03 a.m. – Period B2
11:13 a.m. to 1:23 p.m. – Period B3
1:33 to 3:05 p.m. – Period B4

Dec. 17 – Regular Bell Schedule
7:50 to 9:20 a.m. – Period G1
9:30 to 11:03 a.m. – Period G2
11:13 a.m. to 1:23 p.m. – Period G3
1:33 to 3:05 p.m. – Period G3 finals

Dec. 18 – Late Start
8:35 to 9:45 a.m. – Period B1
9:55 to 11:25 a.m. – Period B1 finals
11:35 a.m. to 1:25 p.m. – Period B3
1:35 to 3:05 p.m. – Period B3 finals

Dec. 19 – Late Start
8:35 to 9:45 a.m. – Period G2
9:55 to 11:25 a.m. – Period G1 finals
11:35 a.m. to 1:25 p.m. – Period G4
1:35 to 3:05 p.m. – Period G4 finals

Dec. 20 – Early Dismissal
7:50 to 9:05 a.m. – Period B2
9:15 to 10:45 a.m. – Period B2 finals
10:55 a.m. to 12:45 p.m. – Period B4
12:55 to 2:25 p.m. – Period B4 finals

0